VPS/域名/優惠

没有描述

香港沙田 Gen3 KVM VPS - 预售 * 与Gen2 VPS架构差异 ++ NVMe SSD, 高速读写 ++ 100Mbps 大陆优化线路, 包跑满 测速IP : 154.204.25.217...
❤️ 荷兰 CN2 GIA 促销 E3杜甫 https://portal.xtom.com/cart.php?a=add&pid=13 Intel® Xeon® E3 Processor 16GB ECC Memory 250GB S...
配置信息 - 4x Intel E3-1270 v5 - 2 /4 GB DDR4 ECC - 20GB HDD - 500Mbps Leaseweb HK - 15 / 30 TB双向流量 - 1x IPv4 (静态) 优惠...
SLICE 512 vCPU:1 Core @ 3.50+ GHz(共享) 内存:512 MB 空间:10 GB SSD 流量:不限 / 月(1000Mbps 带宽) IPv4:1 $2/月,$12/半...